JAM KOSONG

JAMKOS: Kumpulan Crita Cekak 
Panyerat: Emi Sudarwati lan Siswa Kelas IX SMPN 1 Baureno Bojonegoro 

QRCBN: 62-1311-6090-757 

Ilustrasi-desain-tata letak: Studio Syairupa 

Penerbit: Dwi Putera Jaya (Kelompok Penerbit Majas) 
Jl. KS Tubun Gang Iro 5 Kadipaten Bojonegoro 62111 Telp./SMS/WA: +6281332258669 Email: penerbitmajas@gmail.com Homepage: http://www.penerbitmajas.com 

Distributor: TBM Kinanthi Link/akses ketersediaan buku: https://www.penerbitmajas.com/2023/03/jam-kosong.html 

Cetakan Pertama, Desember2022 Ukuran: 14x20 cm Tebal: 128 hlm 

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Wayah sekolah minangka wayah sing paling becik kanggo para generasi anyar apik yen dadi pangeling-eling. Salah sijine cara kanggo iku yaiku nggawe buku pangalaman wayah sekolah. Jam-jam pasinaon kang nengsemake lan kebak carita. kanca-kanca kang lucu lan nyenengake. Bapak ibu guru kang banget sih tresnane marang para siswa pinangka putra-putrine dhewe. 

Ing buku iki sakehing rasa lan pamikiran uga pangalaman wayah sekolah iku dadi reroncening panguripan. Becik wayah sakwise mengko dadi pamimpin bangsa wanci diwasa. Uga dadi pasinaon kang becik kanggo ngreronce elmu kanggo dadi bahan pambiji. Sauger tansah bisa nambah sing apik dadi luwih becik. Sing kurang diganepi cikben luwih sampurna. 

Kanthi tlaten Bu Guru ngimpun carita para siswane ing kene. Lan dadi pisungsun kagem para pamaos. Mupangate banget gedhene kalebu kanggo ngleluri basa Jawa pinangka basa warisane leluhur bangsa Indonesia kang sugih basa lan budaya dhaerah maneka warna. Sumangga dipunwaos kanthi gumbiraning manah lan nambah kamulyaning batos. 

Tidak ada komentar: