Basa Puitis Rambut Putih Jokowi

Ngrembug babagan basa simbolis rambut putih lan bathuk kerut mikirake rakyat, saiki bakal luwih jero babagan basa puisi. Basa kang digunakake Jokowi ing GBK yaiku basa puisi. Basa iki beda karo basa kanggo komunikasi. Rembugan iki adhedhasar filosofi Julia Kristeva sing ahli babagan basa donya.

Tidak ada komentar: